Notice:
PhD Students

Chu-Heng ZHONG (10/2019)
Sanae AHAYAN (09/2019)
Kai-Hui LI (09/2019)
Research Assistant Professor

Han-Lin WANG (01/2020-04/2022)
Postdoctoral Fellows

Xiao-Feng LI (09/2020-06/2021)
Hao XIONG (01/2018-05/2019)
Jian LI (07/2014-07/2015)
Visiting Scholars

Pei ZHANG (03/2021-10/2021)
Shuai CAO (09/2019-04/2020)
Jun-Xiu LIU (02/2019-01/2020)
Master Students

Hong-Jiang YE (09/2021-08/2022)
Ying GE (09/2020-08/2021)
Zi-Yi WANG (09/2019-08/2020)
Research Assistants

Pu-Ran ZHANG (08/2021-10/2022)
Qian-Yi ZHANG (02/2021-03/2022)
Exchange Students

Zhao LU (10/2020-06/2021)
Qi-Wei LIU (10/2020-04/2021)
Wei-Yi LI (10/2018-04/2019)